โปรดปิดการใช้งาน AdBlock ของคุณ
ดูเหมือนว่าตัวบล็อกโฆษณาของคุณกำลังป้องกันไม่ให้เว็บไซต์นี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
Online Voice Recorder
Online Voice Recorder
Voice Recorder ของเราเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่สะดวกและเรียบง่ายที่สามารถใช้งานได้เลยในเบราเซอร์ของคุณเอง ช่วยให้คุณบันทึกเสียงโดยใช้ไมโครโฟนแล้วเก็บบันทึกเป็นไฟล์ mp3
ใช้งานได้ฟรี
ใช้งานได้ฟรี
Voice Recorder นั้นฟรี ไม่มีการชำระเงินแอบแฝง ค่าธรรมเนียมการเปิดการใช้งาน หรือการเรียกเก็บเงินคุณสมบัติพิเศษใด ๆ
การตัดเสียงเงียบออกโดยอัตโนมัติ
การตัดเสียงเงียบออกโดยอัตโนมัติ
Voice Recorder ตรวจจับส่วนที่เป็นเสียงเงียบที่ตอนต้นและตอนท้ายของการบันทึกเสียงแล้วลบออกไปให้คุณ
ตัดการบันทึกของคุณ
ตัดการบันทึกของคุณ
หลังจากการบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถตัดส่วนที่คุณต้องการจริง ๆ ออกมาได้
รับประกันความปลอดภัย
รับประกันความปลอดภัย
เรารับประกันว่าแอปของเราปลอดภัย ทุกสิ่งที่คุณบันทึกนั้นเข้าใช้งานได้แค่คุณคนเดียว: ไม่มีสิ่งใดอัปโหลดเข้าไปเก็บยังเซิร์ฟเวอร์ของเราเลย
การตั้งค่าไมโครโฟน
การตั้งค่าไมโครโฟน
คุณสามารถปรับการตั้งค่าไมโครโฟนของคุณได้โดยใช้เครื่องมือ Adobe Flash Player (การลดเสียงสะท้อนและการปรับระดับเสียง)
English
Português
Italiano
Español
Deutsch
Français
Русский
Polski
Türkçe
日本語
한국어
简体中文
繁體中文
tiếng Việt
ภาษาไทย
Bahasa Indonesia
กรุณาให้สิทธิ์ Online Voice Recorder ทำงานกับ Google Drive ของคุณ