Please allow access to your microphone to continue…
You are reaching maximum record time. Recording will be stopped in {0}
Click the button to start recording…
00:00
Đang xử lý...
Your browser is not supported
To use this website, we recommend the latest version of Chrome or Firefox.
Ghi âm
Trình Voice Recorder của chúng tôi là một công cụ trực tuyến đơn giản và tiện lợi, có thể được sử dụng ngay trong trình duyệt của bạn. Nó cho phép bạn ghi âm giọng nói của mình sử dụng microphone và lưu lại dưới định dạng mp3.
Miễn phí sử dụng
Voice Recorder hoàn toàn miễn phí. Không có thanh toán ngầm, phí kích hoạt, hay chi phí cho các tính năng bổ sung.
Thiết lập microphone
Bạn có thể điều chỉnh thiết lập microphone của mình sử dụng các công cụ Adobe Flash Player tiêu chuẩn (giảm tiếng vọng và điều chỉnh âm lượng).
Đảm bảo riêng tư
Chúng tôi đảm bảo rằng ứng dụng của mình hoàn toàn bảo mật. Mọi thứ bạn ghi âm đều chỉ có thể được truy cập bởi bạn: không có gì được tải lên và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.
Cắt bản ghi âm của bạn
Sau khi hoàn tất ghi âm, bạn có thể cắt cúp nó đến phần mà bạn cần.
Tự động cắt đoạn không có tiếng
Voice Recorder tự động phát hiện các phân đoạn không có tiếng ở đầu và cuối đoạn ghi âm và xóa chúng để tiện cho bạn.